Slips - blue vichy dog Slips - braun Slips - navy Slips - bordeaux